Icon

Konkurs i brendshem 498.79 KB 89 downloads

Menaxher i NJOU "Podujeve" Menaxher i NJOU "Gracanic" ...
Icon

Konkurs i brendshem 1.04 MB 75 downloads

Udheheqes i Divizionit Financiar Udheheqes i Divizionit Material Shef i Sherbimit...
Icon

Rezultati i konkursit "Pastrues" 386.32 KB 38 downloads

...
Icon

Lexues - shpërndarës të faturave - Obiliq 581.24 KB 119 downloads

Komisioni për vlerësimin dhe përzgjedhjen e kandidatëve sipas konkursit nr. 1301...
Icon

Konkurs za popunu upraznjenih mesta 775.79 KB 5 downloads

...

Komisioni për vlerësimin dhe përzgjedhjen e kandidatëve sipas konkursit nr. 1190 të dt. 04.04.2023 për vendin e punës:  Pastrues/e, me dt. 08.05.2023  ka mbajtur  Testit me  kandidatët të cilët  i kanë plotësuar kushtet për këtë pozitë.

Komisioni për vlerësimin dhe përzgjedhjen e kandidatëve sipas konkursit nr. 1190 të dt. 04.04.2023 për vendin e punës:  Punёtor pёr sigurimin fizik tё objekteve, me dt. 08.05.2023  ka mbajtur  Testit me  kandidatët të cilët  i kanë plotësuar kushtet për këtë pozitë.

Komisioni për vlerësimin dhe përzgjedhjen e kandidatëve të cilët kanë konkuruar  sipas konkursit nr.1301 të dt. 13.04.2023 për vendin e punës:  Lexuës – shpërndarës ⅰ faturave për Zonën Obiliq

Konkurs i brendshëm për Auditor:

Icon

Aplikacioni 203.69 KB 92 downloads

listat per mbajtjen e testit me shkrim per pozitat:

Ingjinier te Gjeodezisë, Ingjinier te Hidroteknikes dhe Ingjinier te Mjedisit, Mbrojtje dhe Siguri ne Pune.

Kokurs për plotësimin e vendeve të lira:

  1. Një (1) lexues, shpërndarës i faturave në NJOU “Obiliq” 
Icon

Aplikacioni për punësim 469.00 KB 122 downloads

...
Icon

Javni konkurs za slobodno mesto 429.21 KB 7 downloads

...
Icon

Aplikacija 463.50 KB 15 downloads

...

Kokurs për plotësimin e vendeve të lira:

  1. Tre (3) Punëtor fizik për sigurimin fizik të Objekteve
  2. Dy (2) Pastrues/e
Icon

Aplikacioni për punësim 469.00 KB 164 downloads

...
Icon

Javni konkurs za slobodno mesto 487.43 KB 7 downloads

...
Icon

Aplikacija 463.50 KB 4 downloads

...
Icon

Aplikacioni 469.00 KB 232 downloads

...
Icon

Javni Konkurs za slobodno mesto 792.58 KB 17 downloads

...
Icon

Aplikacija 469.00 KB 9 downloads

...

Njoftimin për vlerësimin e dokumentacionit për aplikim në pozitën INXHINIER TË MJEDISIT, MBROJTJE DHE SIGURI NË PUNË,pozitën INXHINIER TË GJEODEZISË si dhe në pozitën INXHINIER TË HIDROTEKNIKËS, i gjeni më poshtë:

 

Icon

Vlerësimi_Inxhinier të Gjeodezisë 406.57 KB 84 downloads

Kokurs për plotësimin e vendeve të lira:

  1. Një (1) lexues, shpërndarës i faturave në NJOU “Obiliq”