Qeveria e Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur me 25 qershor 2021, merr vendim për Emrimin e Bordit të Përkohshëm i Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit “PRISHTINA” sh.a në përberje:

Znj. Nora Tafarshiku – Kurtishi, kryesuese;

Znj. Albana Berisha – Qehaja, anëtar;

Z. Arian Shuku, anëtar;

Z. Evetar Zeqiri, anëtar; 

Konsumatorët
Shërbime për konsumatorë shtëpiak & komercial
Fatura dhe pagesat
Identifikohuni ose regjistrohuni për të menaxhuar llogarinë tuaj
Vende të lira të punës
Informata lidhur me Vende të lira të punës, për më shumë