LAJME DHE NGJARJE

Intervenimet e dites së sotme

Për të ofruar shërbime gjithnjë e më cilësore, ekipet e mirëmbajtjes së rrjetit të ujësjellësit çdo ditë, përfshirë vikendet dhe festat janë të përkushtuar të mirëmbajnë infrastrukturën ujore, me qëllim

Lexo më shumë »

Zonat e intervenimit

Prishtinë, 29 shtator – Sot, ekipet e mirëmbajtjes dhe operimit të rrjetit të ujësjellësit intervenojnë në këto zona shërbimi: rruga” Hil Mosi”, rruga” Selami Pulaha”, rruga” 17 shkurti” në lagjen

Lexo më shumë »

Të nderuar konsumatorë,

KRU”Prishtina” sh.a. ka filluar intensivisht të nënshkruaj kontrata për shërbime me konsumatorët që janë të kyçur në sistemin e rrjetit të ujësjellësit.Me Kontratë të shërbimeve të ujit rregullohen marrëdhëniet juridike,

Lexo më shumë »