Lajme dhe Ngjarje

Sanohet tubi me diametër 160 mm, njëra pjesë e Fushë Kosovës pa furnizim me ujë të pijshëm!

Fushë Kosovë , 29 korrik – Njoftojmë konsumatorët e njërës pjesë të Fushë Kosovës gjegjësisht rruga e Pejës, duke filluar nga rrethi i qytetit deri në Bresje (ana e djathtë), se gjatë ditës së sotme duke filluar nga ora 10.00 deri në orën 16.00 do të kenë mungesë të furnizimit me ujë të pijshëm. Arsyeja e mungesës së furnizimit me ujë të pijshëm është sanimi i tubit me diametër 160 mm, i cili është dëmtuar sot në orën 08.30.
Ekipet e mirëmbajtjes së rrjetit të ujësjellësit janë në vendin e ngjarjes dhe po merren me sanim. Falënderojmë konsumatorët për mirëkuptim!Kosovo Polje, 29. juli – Obavještavamo kupce jednog dijela Kosova Polja, odnosno puta Peći, počevši od gradske četvrti do Bresja (desna strana), da danas, počevši od 10.00 do 16.00 nedostatak snabdevanja vodom za piće. Razlog nedostatka snabdijevanja pitkom vodom je cjevovod prečnika 160 mm, koji je danas oštećen u 08.30.
Timovi za održavanje vodovodne mreže su na licu mesta i bave se sanitacijom. Zahvaljujemo klijentima na razumevanju

TË NGJAJSHME