Raportet financiare

admin

Deri në përfundim të vitit 2018 ndërmarrja mbetet e përkushtuar që të përmbushë dhe përmirësojë shumë nga treguesit e performancës në të cilët është vërejtur një ngecje (sasia e ujit të faturuar etj). Analiza e performacës financiare sipas treguesve kryesor por njëkohësisht edhe të analizave tjera që lidhen me vitin aktual si dhe rezultatet krahasuese janë bërë duke marrë për bazë rezultatet faktike për periudhën janar- gusht 2018 dhe vlerave të planifikuara për periudhën shtator- dhjetor 2018.

Me posht gjeni Raportet financiare dhe Raportet e Auditorit të Jashtëm

Raporti i TM2 2018Raporti i TM2 2018

Raporti i TM1 2018

Raporti Vjetor 2017

Raporti i TM2 2017

Raporti i TM1 2017

Raporti i Auditorit të pavarur dhe pasqyrat financiare 2016

Raporti i Auditorit të pavarur dhe pasqyrat financiare 2015

Raporti i Auditorit të pavarur dhe pasqyrat financiare 2014

Raporti i Auditorit të pavarur dhe pasqyrat financiare 2013

Raporti i Auditorit të pavarur dhe pasqyrat financiare 2012