Lajme dhe Ngjarje

Punime teknike në fshatin ,,Hajvali,, disa zona nesër mbesin pa ujë të pijshëm,


Prishtina, 26 October – Regional Water Company “Prishtina” j.s.c. informs customers of Veternik / Qëndresa neighborhoods, Hajvali village, Cagllavica, Mirdita, that tomorrow on 27 October 2018, will have drinking water shortage for a total of 7 hours, starting from 09:00 to 16:00.
The reason for water supply interruption in the above mentioned areas is the technical work / intervention on the supply pipe DN 250 mm in Hajvali village. These technical works are being carried out in order to improve the infrastructure of the water and sewerage network.
Thank you for understanding!

 Prishtinë, 26 tetor – Kompania Rajonale e Ujësjellësit ” Prishtina ” sh.a.  njofton konsumatorët e zonave / lagjja Veternik, lagjja Qëndresa, fshati Hajvali, Cagllavica, Mirdita, se gjatë ditës së nesërme 27 tetor 2018 e shtunë, do të mbesin pa ujë të pijshëm gjithsej 7 orë, duke filluar nga ora 09 – 16.

Arsyeja e ndërprerjes së furnizimit me ujë në zonat e lartëcekura , janë punimet teknike / intervenimi në tubin furnizues DN 250 mm në fshatin Hajvali. Këto punime teknike po realizohen me qëllim të përmirësimit të infrastrukturës së rrjetit të  ujësjellësit dhe kanalizimit.

Faleminderit për mirëkuptim!

Priština, 26. oktobar – Regionalna vodovodna kompanija “Priština” ad. najavljuje potrošače naselja Veternik / naselje Qendresa, selo Hajvali, Čagllavica, Mirdita, da će narednog dana, 27. oktobra 2018. godine, ostati bez pijaće vode ukupno 7 sati, počev od 09:00 do 16:00.
Razlog za isključivanje vodosnabdevanja u navedenim područjima je tehnički rad / intervencija na priključnoj cevi DN 250 mm u selu Hajvali. Ovi tehnički radovi se obavljaju radi poboljšanja infrastrukture vodovodne i kanalizacione mreže.
Hvala na razumevanju !

TË NGJAJSHME