Kontakt

admin

Ju mund të na kontaktoni në Adresa: Rr.”Hazir Shala” Nr4, 10000 Prishtinë dhe ne Qendrën e Thirrjeve numri kontaktues është 038 60 60 20.  Në këtë Qendër mund të kërkoni informacione edhe nëpërmjet postës elektronike në adresën info@kru-prishtina.com, apo përmes web-faqes www.kru-prishtina.com te fusha Fatura Online, ose plotesoni formularin në këtë faqe,

Qendra e Thirrjeve punon pa ndërprerë 24 orë në ditë. Numri kontaktues është 038 60 60 20.  Në këtë Qendër mund të kërkoni informacione edhe nëpërmjet postës elektronike në adresën info@kru-prishtina.com, apo përmes web-faqes www.kru-prishtina.com te fusha Fatura Online.

Përmes thirrjeve në këtë Qendër mund të informoheni për:
 • – Borxhin tuaj
 • – Faturën mujore
 • – Këstin mujor
 • – Orarin e reduktimeve
 • – Procedurën e shërbimeve.
Po ashtu mund të paraqitni:
 • – Denoncim
 • – Prishje dhe
 • – Ndonjë informatë tjetër.
ZYRAT QËNDRORE

Ju mund të na kontaktoni në Adresa: Rr.”Hazir Shala” Nr4, 10000 Prishtinë dhe ne Qendrën e Thirrjeve numri kontaktues është 038 60 60 20.  Në këtë Qendër mund të kërkoni informacione edhe nëpërmjet postës elektronike në adresën info@kru-prishtina.com, apo përmes web-faqes www.kru-prishtina.com te fusha Fatura Online, ose plotesoni formularin në këtë faqe,

ARKAT
QENDRA E THIRRJEVE

Qendra e Thirrjeve punon pa ndërprerë 24 orë në ditë. Numri kontaktues është 038 60 60 20.  Në këtë Qendër mund të kërkoni informacione edhe nëpërmjet postës elektronike në adresën info@kru-prishtina.com, apo përmes web-faqes www.kru-prishtina.com te fusha Fatura Online.

Përmes thirrjeve në këtë Qendër mund të informoheni për:
 • – Borxhin tuaj
 • – Faturën mujore
 • – Këstin mujor
 • – Orarin e reduktimeve
 • – Procedurën e shërbimeve.
Po ashtu mund të paraqitni:
 • – Denoncim
 • – Prishje dhe
 • – Ndonjë informatë tjetër.