Icon

Vendimi i emërimit të Sekretarit 230.71 KB 293 downloads

Icon

Vendimi për ri-shpallje – ZAB 275.22 KB 140 downloads

Icon

Vendimi i emërimit të KE 292.31 KB 136 downloads

Icon

Vendimi i emërimit – ZKF 282.76 KB 157 downloads

Icon

Vendimi për lirim të pozitës ZKF 250.38 KB 110 downloads

Icon

Vendimi për ZKF te KRUPrishtina 245.37 KB 93 downloads

Konsumatorët
Shërbime për konsumatorë shtëpiak & komercial
Fatura dhe pagesat
Identifikohuni ose regjistrohuni për të menaxhuar llogarinë tuaj
Vende të lira të punës
Informata lidhur me Vende të lira të punës, për më shumë