Më poshtë  e gjeni kontratën e shërbimeve në gjuhen shqipe,angleze dhe serbe:

Icon

Kontratë e Shërbimeve 2020 161.35 KB 466 downloads

Icon

Water Service Contract 158.33 KB 23 downloads

Icon

Ugovor o Vodnim Uslugama 200.33 KB 8 downloads

Icon

Kodi i Etikës 1.98 MB 144 downloads

Konsumatorët
Shërbime për konsumatorë shtëpiak & komercial
Fatura dhe pagesat
Identifikohuni ose regjistrohuni për të menaxhuar llogarinë tuaj
Vende të lira të punës
Informata lidhur me Vende të lira të punës, për më shumë