Deklarata e Misionit

Trajtimi cilësor i ujit, furnizimi i qëndrueshëm me ujë të pijshëm të qytetarëve të Prishtinës, Fushë
Kosovës, Obiliqit, Graçanicës, Shtimes, Lipjanit, Podujevës dhe Drenasit si dhe trajtimi i ujërave të
ndotura në përputhshmëri me standardet dhe kërkesat statusore dhe legjislative të KRU “Prishtina”
Sh.A., dhe aksionarit. 

Deklarata e Vizionit

Ndërmarrje lidere ne rajon, për trajtimin dhe furnizimin me ujë të pijshëm dhe largimin – trajtimin e ujërave të ndotura, për konsumatorët e saj në përputhshmëri me standardet e ndërmarrjeve të mëdha në rajon dhe Evropë.

Konsumatorët
Shërbime për konsumatorë shtëpiak & komercial
Fatura dhe pagesat
Identifikohuni ose regjistrohuni për të menaxhuar llogarinë tuaj
Vende të lira të punës
Informata lidhur me Vende të lira të punës, për më shumë