Deklarata e Misionit

Prodhimi, përpunimi dhe furnizimi i qëndrueshëm me ujë cilësor të pijshëm të qytetarëve të Prishtinës, Fushë Kosovës, Obiliqit , Graqanicës, Shtimes, Lipjanit, Podujevës dhe Drenasit si dhe trajtimi i ujërave të zeza në përputhshmëri me standardet dhe kërkesat statusore dhe legjislative të ndërmarrjes dhe aksionarit.

Deklarata e Vizionit

Ndërmarrje për prodhimin, përpunimin dhe furnizimin e ujit të pijshëm dhe trajtimit të ujërave të zeza për konsumatorët e saj në përputhshmëri me standardet e ndërmarrjeve të ngjashme në regjion dhe Evropë.

Konsumatorët
Shërbime për konsumatorë shtëpiak & komercial
Fatura dhe pagesat
Identifikohuni ose regjistrohuni për të menaxhuar llogarinë tuaj
Vende të lira të punës
Informata lidhur me Vende të lira të punës, për më shumë