KRU Prishtina ka njësinë e Auditimit të Brendshëm, e cila kujdeset që kompania të jetë profitabile dhe në shërbim të konsumatorëve, por kjo nuk mund të bëhet vetëm. Për çfarëdo sjellje jo të mirë apo veprime të kundërligjshme, si nga punëtorët e kompanisë apo edhe nga qytetarë jo të ndërgjegjshëm, mund të plotësoni formën me posht apo me postë elektronike audit@kru-prishtina.com.

Informata juaj do të trajtohet me besueshmëri.