Zyrtari përgjegjës për komunikim me publikun dhe për pranimin dhe shqyrtimin e kërkesave për qasje në dokumente publike do e shqyrtoj kërkesën tuaj. Email: info@kru-prishtina.com

Konsumatorët
Shërbime për konsumatorë shtëpiak & komercial
Fatura dhe pagesat
Identifikohuni ose regjistrohuni për të menaxhuar llogarinë tuaj
Vende të lira të punës
Informata lidhur me Vende të lira të punës, për më shumë