Realizimi i punimeve teknike në sanimin e defekteve

Prishtinë, 26 maj - Ekipet e mirëmbajtjes së rrjetit të ujësjellësit sot intervenojnë në këto zona: rruga" Agim Ramadani", rruga e " Carralevës", fshati Llukar dhe Makovc, rruga" Lidhja e Lezhës", rruga" Aleksandër Mojsiu", lagjja Kalabria, lagjja Matiqan, rruga" Azem Jashanica" në Fushë Kosovë, fshati…

0 Comments

Intervenimet e sotme në rrjetin e ujiësjellësit

Prishtinë, 25 maj - Zonat në të cilat do të intervenohet sot nga ekipet e mirëmbajtjes së rrjetit të ujësjellësit: rruga" Zija Prishtina", rruga" Viktor Hygo", rruga" Lidhja e Prizrenit", rruga" Kamer Loshi", rruga" Sokol Sopi", rruga" Marie Shllaku", rruga" Lidhja e Lezhës", fshati Kuzmin,…

0 Comments

Sanimi i defekteve dhe rehabilitimi i gropave

Prishtinë, 24 maj - Sot, ekipet e mirembajtjes së rrjetit të ujësjellësit do të intervenojnë në këto zona:Rruga" Nazim Gafurri", rruga" Haxhi Zeka", rruga" Sokol Sopi", rruga e " Bledit" nr.90, rruga" Hajdar Dushi", fshati Vranidoll nën urë, fshati Bardhosh, fshati Prugovc lagjja e 3-të,…

0 Comments