Pastrohen e zhbllokohen mbi 350 puseta kanalizimesh

Prishtinë, 30 shtator - Mbi 350 puseta kanalizimesh zhbllokohen e pastrohen brenda një muaji nga ekipet e mirëmbajtjes së rrjetit të ujërave të ndotura.Pavarësisht vullnetit e përkushtimit , sfidë mbetet papërgjegjësia e hudhjes së mbeturinave të ngurta dhe yndyrërave në sisteme kanalizimesh.Për jetë më të…

0 Comments

Proceset teknologjike të trajtimit të ujit

Prishtinë, 30 shtator – Uji fillestar merret direkt nga liqeni me pompa dhe dërgohet në Impiantet e trajtimit të ujit, me ç’rast i nënshtrohet proceseve teknologjike për trajtim.Proceset teknologjike janë : paraoksidimi i cili bëhet me klor të gaztë për t’i oksiduar materiet organike dhe…

0 Comments

Intervenimet e dites së sotme

Për të ofruar shërbime gjithnjë e më cilësore, ekipet e mirëmbajtjes së rrjetit të ujësjellësit çdo ditë, përfshirë vikendet dhe festat janë të përkushtuar të mirëmbajnë infrastrukturën ujore, me qëllim të furnizimit më të mirë me ujë cilësor, për të gjithë konsumatorët në zonën e…

0 Comments

Zonat e intervenimit

Prishtinë, 29 shtator - Sot, ekipet e mirëmbajtjes dhe operimit të rrjetit të ujësjellësit intervenojnë në këto zona shërbimi: rruga" Hil Mosi", rruga" Selami Pulaha", rruga" 17 shkurti" në lagjen Ulpiana, rruga " Tahir Zajmi", rruga" Don Shtefan Kurti", rruga" Haxhi Tasimi" , rruga" Sokol…

0 Comments

Të nderuar konsumatorë,

KRU”Prishtina” sh.a. ka filluar intensivisht të nënshkruaj kontrata për shërbime me konsumatorët që janë të kyçur në sistemin e rrjetit të ujësjellësit.Me Kontratë të shërbimeve të ujit rregullohen marrëdhëniet juridike, gjegjësisht të drejtat dhe obligimet, përfshirë edhe të drejtën për kompensim midis palëve kontraktuese, për…

0 Comments