Nuk lejojme vjedhjen e ujit!
Shtimja, Graçanica, Fushë Kosova dhe Lipjani.
🔴Janë duke u identifikuar kyçjet ilegale.
🔴 Po ashtu ftojmë konsumatorët e komunave të lartëcekura, nëse nuk paguajnë faturat për shërbime në afat sa më të shkurtër, shkyçen pa përjashtim nga sistemi i furnizimit me ujë të pijshëm.
🔴S’ KA MË UJË PA PAGUAR!💦💦💦💦💦💦