Nuk lejojme vjedhjen e ujit!

Shtimja, Graçanica, Fushë Kosova dhe Lipjani.🔴Janë duke u identifikuar kyçjet ilegale.🔴 Po ashtu ftojmë konsumatorët e komunave të lartëcekura, nëse nuk paguajnë faturat për shërbime në afat sa më të shkurtër, shkyçen pa përjashtim nga sistemi i furnizimit me ujë të pijshëm.🔴S' KA MË UJË…

0 Comments