Njoftim i rëndësishëm
Prishtinë, 15 maj – Të nderuar konsumatorë, ju njoftojmë se ndërprerja e energjisë elektrike në ITU Albanik nga punimet e KOSTT/ KEDS ka shkaktuar probleme në këtë Impiant.
Me këtë rast dhe si pasojë , mungesa e furnizimit me ujë për Podujevën me fshatra, fshatrat Albanik- Prishtinë dhe një pjesë e Prishtinës, do të ndjehet dukshëm.
Kjo nuk varet nga ne por nga punimet e planifikuara të KOSTT/ KEDS.
Përveq që, mungesa e furnizimit me ujë do zgjasë, kjo mund të krijoj edhe probleme në linjën magjistrale Albanik-Prishtinë DN 900, linjë me gjatësi L= 25 km.
Poashtu, mund të ketë turbullirë në momentin që rikthehet furnizimi me ujë, andaj duhet kushtuar kujdes i veçantë, të lihen krojet të rrjedhin për pak minuta deri në kthjellimin e ujit.
Mbeteni të informuar!