Ku do të intervenohet sot në riparimin e defekteve në rrjetin e ujësjellësit
• Rruga” Evlija Qelebi”
• Lagjja Sofalia
• Rruga ” Xheladin Rekaliu”
• Rruga” Luan Haradinaj”
• Rruga” Sterio Spase”
• Rruga” Aleks Buda”
• Rruga” Abdullah Kullashi” në Fushë Kosovë
• Fshati Bërnicë.
Punë të mbarë! 🧑‍🔧