Riparimi i defekteve në rrjetin e ujësjellësit

Ku do të intervenohet sot? Çfarë intervenimesh do të ketë? Kush i realizon këto intervenime teknike? Përgjatë intervenimit, a do të ketë ndërprerje të furnizimit me ujë? • Sot intervenohet në këto zona shërbimi: – Rruga C, Mati 1 – Rruga ” Agim Ramadani ” – Rruga ” Ahmet Krasniqi ” – Rruga ” Ismail Qemajli ” – Rruga ” Tring Smajli ” – Rruga ” Rexhep Elmazi ” – Rruga ” Naim Dragusha ” – Rruga ” Hasan Verbovci ” – Rruga ” Lumi ” në fshatin Miradi. • Intervenimet to të jenë të natyrës teknike, riparimi i defekteve në sistemin e rrjetit të ujësjellësit. • Këto intervenime i realizojnë ekipet e shkëlqyeshme të mirëmbajtjes së rrjetit të ujësjellësit. • Zakonisht, kur realizohen punimet e tilla teknike nuk ka ndërprerje të furnizimit me ujë, përveç kur natyra e intervenimit del të jetë më e ndërlikuar.