Riparimi i defekteve në rrjetin e ujësjellësit
Prishtinë, 17 mars – Sot intervenohet në këto zona :
• Rruga ” Ismet Bicaj “,
• Rruga ” Isa Kastrati “,
• Rruga ” Lordi Bajron “,
• Rruga ” Qamil Balaj”,
• Fshati Llukar,
• Fshati Miradi e Epërme.
Ditë të suksesshme !