Riparimi i defekteve në rrjetin e ujësjellësit
Prishtinë, 6 mars – Sot, ekipet e mirëmbajtjes së rrjetit të ujësjellësit intervenojnë në këto zona shërbimi, me qëllim të funksionimit sa më të mirë të rrjetit shpërndarës:
• Rruga ” Selami Pulahu “,
• Rruga ” Mehmet Ali Vrijoni “,
• Rruga ” Bashkim Fehmiu “,
• Rruga ” Vicianum “,
• Rruga ” Dëshmorët e Marecit “,
• Rruga ” Ernest Zariqi “,
• Rruga ” Ilirët ” në fshatin Barilevë,
• Fushë Kosovë te ” Apolonia 2 “,
• Fshati Bardhosh,
• Fshati Henc.
Ditë të mbarë!