Riparimet në rrjet
Prishtinë, 14 mars – Të nderuar konsumatorë ju njoftojmë me riparimet në rrjetin e ujësjellësit :
• Rruga ” Shpëtim Robaj “,
• Rruga ” Ernest Zariqi “,
• Rruga ” Mehmet Govori “,
• Rruga ” Xhevat Begolli “,
• Rruga ” Pajazit Islami “,
• Fshati Llukar.
Punë të mbarë!