Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit
Prishtinë, 16 mars – Sot, ekipet e mirëmbajtjes së rrjetit të ujësjellësit intervenojnë në këto zona shërbimi:
• Rruga ” Agim Ramadani “,
• Rruga ” Fehmi Agani “,
• Rruga ” Xhemajl Ibishi “,
• Rruga ” Pal Palucaj “,
• Rruga ” Dëshmorët e Marecit “,
• Rruga ” Shpëtim Robaj “,
• Fshati Lismir.