Mbrojtja e shëndetit publik
Prishtinë, 15 mars – KRU ” Prishtina ” sh.a. ka filluar me dezinfektimin, dezinsektimin dhe deratizimin e të gjitha hapësirave punuese filluar nga, Impiantet e Trajtimit të Ujit, të gjitha njësitë operative të ujësjellësve, stacionet e pompimit dhe pikat e arkëtimit me qëllim parandalimin e përhapjes së virusit COVID 19.
Bashkërisht, për mbrojtjen e shëndetit publik!