Intervenimet e ditës së sotme
Prishtinë, 15 mars – Të nderuar konsumatorë , ju njoftojmë me riparimet në rrjetin e ujësjellësit :
• Rruga ” Ismet Bici “,
• Rruga ” Xhemajl Ibishi “,
• Rruga ” Xhafer Shala “,
• Rruga ” Holgen Pedersen “,
• Rruga ” Ernest Zariqi “,
• Rruga ” Rexhep Gjeli “,
• Fshati Henc.
Punë të mbarë ! 🧑‍🔧