Riparimi i sistemit të rrjetit të ujësjellësit

Prishtinë, 30 mars - Riparimi i infrastrukturës së rrjetit të ujësjellësit në zonën e shërbimit realizohet gjithnjë për funksionim më të mirë dhe shpërndarje të barabartë të ujit te secili konsumatorë.Ekipet e mirëmbajtjes së rrjetit të ujit sot intervenojnë në këto zona:▪︎ Rruga"Besim Kabashi"▪︎ Rruga"Xhavit…

0 Comments

Ku intervenohet sot?

Gjatë ditës së sotme, ekipet e mirëmbajtjes së rrjetit të ujësjellësit intervenojnë në riparimin e defekteve në këto zona shërbimi :• Rruga" Lidhja e Lezhës"• Rruga" Holgen Pedersen"• Rruga" Rasim Kiqina"• Rruga" Ereniku"• Rruga" Ibrahim Kelmendi"• Rruga" Hasan Verbovci" në fshatin Vranidoll• Rruga" Nënë Tereza"…

0 Comments