Mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit
Prishtinë, 26 janar – Me dhjetëra intervenime në rrjetin e kanalizimit vetëm javën e fundit, nga ekipet e mirëmbajtjes së rrjetit të kanalizimit.
Si çdoherë shkëlqejnë me punën e tyre dhe që nuk mund të përshkruhet me fjalë, sepse fjalët janë pak. Brenda një muaji u pastruan dhe zhbllokuan mbi 350 puseta të kanalizimeve.
Përveç pastrimit dhe zhbllokimit të pusetave, u vendosën kapakë aty ku ishin dëmtuar apo vjedhur si dhe u realizuan intervenime në disa segmente në gypat e kanalizimit.
Shih.pamjet..