Intervenimet në rrjetin e ujësjellësit
Prishtinë, 24 janar – Zonat e intervenimit në rrjetin e ujësjellësit :
• Rruga ” Ahmet Krasniqi “,
• Rruga ” Nazim Gafurri “,
• Rruga ” Dervish Cara “,
• Rruga ” Ilaz Agushi “,
• Rruga ” Shaip Kamberi “,
• Rruga ” Hyzri Talla ” në Fushë Kosovë,
• Rruga ” Prugovc “,
• Shkolla ” Hilmi Rakovica “.