Zonat e intervenimit në rrjetin e ujësjellësit
Prishtinë, 5 dhjetor – Riparimi i defekteve në rrjet kërkon punë të vazhdueshme , për funksionim të mirëfilltë.
Zonat e shërbimit në të cilat intervenohet sot nga ekipet e shkëlqyeshme të mirëmbajtjes:
• Rruga ” Gistav Majer “,
• Rruga ” 28 Nëntori ” ,
• Rruga ” Jan Kukuzeli ” ,
• Rruga ” Ahmet Delija ” ,
• Rruga ” Haki Taha ” ,
• Rruga ” Qazim Pllana ” ,
• Rruga ” Gjergj Fishta ” në Fushë Kosovë ,
• Lagjja ” Dardania ” në afërsi të Telekomit të Kosovës.
Punë të mbarë!
Respekt për punën e shkëlqyeshme!