Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit vazhdon
Prishtinë, 27 dhjetor – Gjatë ditës së sotme, ekipet e mirëmbajtjes së rrjetit të ujësjellësit janë duke intervenuar në këto zona shërbimi:
• Rruga ” Sylejman Vuqitërna “,
• Rruga ” Ilir Konushevci “,
• Rruga ” Sef Kosharja “,
• Rruga ” Xhavit Ahmeti “,
• Rruga ” Bajram Latifi “,
• Rruga ” Avdyl Ramaj “,
• Rruga ” Bylmeti “,
• Rruga ” Dardania ” në Fushë Kosovë,
• Fshati Miradi e Epërme.