Njoftim
Prishtinë, 19 dhjetor – Të nderuar konsumatorë, ju njoftojmë me intervenimet e ditës së sotme në rrjetin e ujësjellësit:
• Rruga ” Tahir Zajmi ” ,
• Rruga ” Januz Zejnullahu “,
• Rruga ” Hipokrati “,
• Rruga ” Dervish Cara “,
• Rruga ” Burimi” në fshatin Bardhosh,
• Rruga ” Xhevat Begolli “,
• Rruga ” Faruk Begolli ” në Fushë Kosovë.