Intervenimet në rrjetin e ujësjellësit
Prishtinë, 1 dhjetor – Zonat në të cilat intervenohet sot në rrjetin e ujësjellësit :
• Rruga ” Gani Balaj ” ,
• Rruga ” Rrasa e Zogut “,
• Rruga ” Isa Kastrati ” ,
• Rruga ” Nexhmi Llumnica ” ,
• Rruga ” 1 Tetori ” ,
• Rruga ” Anton Harapi ” ,
• Rruga ” Ernest Zariqi ” ,
• Rruga ” Ahmet Delija ” ,
• Rruga ” Ismail Klosi ” ,
• Rruga ” Stambolli ” ,
• fshati Nakaradë në Fushë Kosovë.