Riparohen defektet në rrjetin e ujësjellësit
Prishtinë, 30 nëntor – Defektet në infrastrukturën e rrjetit të ujësjellësit, duke kërkuar riparim të vazhdueshëm kontribuon në funksionim të mirëfilltë.
Sot, ekipet e mirëmbajtjes intervenojnë në këto zona shërbimi:
• Rruga ” 1 Tetori ” ,
• Rruga ” Nexhmi Llumnica ” ,
• Rruga ” B ” ,
• Rruga ” Dervish Cara ” ,
• Rruga ” Ernest Zariqi ” ,
• Rruga ” Stambolli ” ,
• Rruga ” Eqrem Çabej ” ,
• Rruga ” Rexhep Xheli ” ,
• Fshati Bërnicë ,
• Fushë Kosovë / Uglar.