Realizim i punimeve teknike / riparim i defekteve
Prishtinë, 15 nëntor – Ekipet e mirëmbajtjes së rrjetit të ujësjellësit sot intervenojnë në këto zona shërbimi: rruga” Tirana” , rruga” Johan.V.Han”, rruga” Dëshmorët e Marecit”, rruga” Xhabir Toqani”, rruga” Xhafer Deva”, rruga e ” Prekazit”, rruga” Holgen Pedersen” dhe fshati Bresje.
Realizimi i punimeve teknike të ditës së sotme ka për qëllim rehabilitimin e infrastrukturës ujore.