Përfaqësues të Agjencisë Franceze për Zhvillim dhe Zyres Ekonomike Rajonale po qëndrojnë në KRU ” Prishtina ” sh.a.

Prishtinë, 16 nëntor  – Gjatë ditës së sotme , përfaqësues të Agjencisë Franceze për Zhvillim dhe Zyres Ekonomike Rajonale qëndruan në KRU ” Prishtina ” sh.a.

Pika kyçe e vizitës së tyre është Projekti i Impiantit të Trajtimit të Ujërave të Zeza dhe çështjet e tjera të lidhura me të, veçanërisht financimi i projektit.

Projekti i Impiantit të Trajtimit të ujërave të zeza, është një ndër projektet më madhore në historinë e KRU”Prishtina” sh.a.

Delegacioni përbëhej nga:

 • Cecile Couprie, Drejtore Rajonale për Euroazinë-Agjencia Franceze e Zhvillimit,
 • Dominique Hautbergue, Shef i Rajonit të Ballkanit-Agjencia Franceze për Zhvillim,
 • Mirela Mata, Zyrtare e Strategjisë dhe Operacioneve për Shqipërinë dhe Kosovën Agjencia Franceze për Zhvillim,
 • Pierre Grandjouan, Shef i Zyrës Ekonomike Rajonale të Ballkanit Perëndimor për Francën,
 • Celine Hericher, Zëvendës shefe e Zyrës Ekonomike Rajonale të Ballkanit Perëndimor për Francën.

Ky delegacion i mirëprit nga:

 

 • Arsim Fetahu, kryeshef ekzekutiv i KRU ” Prishtina ” sh.a.,
 • Sokol Xhafa, drejtor teknik
 • Riza Spanca, Zyrtar kryesor financiar,
 • Lumnije Zeka, menaxhere e departamentit të ujërave të zeza,
 • Anita Hajredini, koordinatore e kabinetit të KE
 • Avni Kastrati, sekretar
 • Armend Avdiu, menaxher i projektit, inxh. i Hidros