Mirëmbajtja e rrjetit të ujësjellësit

Prishtinë, 22 shtator – Sot intervenohet në rrjetin e ujësjellësit në këto zona: rruga ” Holgen Pedersen”, rruga” Butrinti”, rruga” Presheva”, rruga” Mahir Domi”, rruga” Bedrush Çollaku” , rruga ” Halim Orana”, rruga ” Bajram Kelmendi”, lagjja Dodona dhe fshati Kuzmin.