Mirëmbajtja e rrjetit të ujësjellësit
Prishtinë, 14 shtator – Sot intervenohet në këto zona shërbimi: rruga” Halim Orana”, rruga” Rasim Kiqina”, rruga” Nonda Bulka”, rruga” Bedrush Çollaku”, rruga” Naser Krasniqi”, Fakulteti i Edukimit dhe Zona Industriale.
Punë të mbarë!