Mirëmbahet rrjeti i ujësjellësit
Prishtinë, 20 shtator – Intervenimet në rrjetin e ujësjellësit domosdoshmëri për funksionim më të mirë të infrastrukturës ujore.
Sot intervenohet në këto zona: rruga” Dervish Cara”, rruga e ” Butrintit”, rruga e ” Preshevës”, rruga” Mitrush Kuteli”, rruga” Mahir Domi”, rruga” Vëllezërit Fazliu”, rruga” Pajazit Islami” në Fushë Kosovë dhe fshati Bërnicë e Ulët.