Shkyçen dhjetëra kyçje ilegale në rrjetin e ujësjellësit, në fshatin Sllatinë
Sot, një ditë e hulumtimit dhe identifikimit të kyçjeve ilegale në rrjetin e ujësjellësit në fshatin Sllatinë të komunës së Fushë Kosovës.
Me mbështetjen e vazhdueshme të Policisë së Kosovës / Stacioni Policor në Fushë Kosovë , inspektorët e NJOU Fushë Kosovë kanë identifikuar dhe shkyçur dhjetëra kyçje ilegale në fshatin Sllatinë.
Kyçja ilegale në rrjetin e ujësjellësit faktori kryesorë i rrezikimit të furnizimit me ujë të pijshëm.
Vazhdojmë me….shkyçje të kyçjeve ilegale….shkyçje të bizneseve borxhlinj nga shërbimet e furnizimit me ujë….riparime të defekteve në sistemin e rrjetit të ujësjellësit, etj