Riparimi i rrjetit të ujësjellësit
Prishtinë, 20 korrik – Ekipet e mirëmbajtjes së rrjetit të ujësjellësit, sot intervenojnë në këto zona të shërbimit : rruga” Raif Pollomi”, rruga e ” Stambollit”, rruga” Milo Duçi”, rruga”Mark Sopi”, rruga” Rrahim Gërbeshi”, rruga” Xhevat Begolli”, rruga” Nexhmi Llumnica”, fshati Bardhosh, rruga” Xhemë Gostivari” dhe lagjja Matiqan.
Punë të mbarë! 🙋‍♂️🛠