Punimet teknike në qytetin e Podujevës
Falë angazhimit të menaxhmentit të KRU” Prishtina” sh.a., duke i dhënë prioritet komunës së Podujevës, vitin e kaluar janë siguruar fonde nga Zyra Zvicerane për investime në linjën magjistrale në Podujevë (Albanik- Rezervuar qyteti ) , investimi në linjën HDPE OD 450 mm me gjatësi L=2 km, linjë kjo që do të zgjidhë në masë të madhe furnizimin me ujë të pijshëm për qytetin e Podujevës.
Punimet teknike janë duke u realizuar.🙂🔩🛠🔧⚙