Mirëmbajtja e rrjetit të ujësjellësit
Prishtinë, 28 korrik – Zonat e intervenimit: rruga” Ismet Mustafa”, rruga” Rrahim Gërbeshi”, rruga” Adrian Krasniqi”, rruga” Jeronim De Rada”, rruga” Mbreti Longar”, rruga” Xhavit Ahmeti”, rruga” 1 Tetori”, rruga” Fan Noli”, rruga” Afrim Abazi”, rruga” 2 Korriku” në Fushë Kosovë.
Ditë të mirë! 🙂