Mirëmbajtja e rrjetit të ujërave të ndotura
Prishtinë, 1 qershor – Gjatë ditës së sotme, ekipet e mirëmbajtjes së rrjetit të ujërave të ndotura pastruan dhe zhbllokuan deri më tash mbi 10 raste, puseta kanalizimesh!
Me punën e tyre, do vazhdojnë sot deri në orën 22:00.
Pranë jush, në çdo kohë!