Intervenimet në rrjetin e ujësjellësit

Prishtinë, 2 qershor – Gjatë ditës së sotme, ekipet e mirëmbajtjes së rrjetit të ujësjellësit do të intervenojnë në këto zona të shërbimit: rruga” Shkelzen Haradinaj”, rruga” Aleksandër Albani”, rruga e ” Llapit”, rruga ” Mehmet Ali Vrijoni”, rruga” Heinrich Boriçi”, rruga” Çel Ukaj”, rruga” Demë Ahmeti”, lagje Matiçan, fshati Llukar, rruga” Pajazit Islami” në Fushë Kosovë, ndërsa Njësia Operative e ujësjellësit në Obiliq do të merren me rehabilitimin e gropave pas sanimit të defekteve.