Intervenimet, mirëmbajtja dhe investimet në  rrjetin e ujësjellësit ,
KRU” Prishtina” apelon te qytetarët për pagesa të faturave të ujit
Sot intervenohet në këto zona: rruga ” Hamdi Gashi”, rruga” Musine Kokollari”, rruga” Malush Kosova”, rruga” Bajram Bahtiri” dhe fshati Miradi e Epërme.