Gropim, sanim, rehabilitim..

Prishtinë, 24 qershor – Ekipet e mirëmbajtjes së rrjetit të ujësjellësit sot intervenojnë në këto zona shërbimi: rruga” Behar Begolli”, rruga” Isa Kastrati”, rruga” Sejdi Sejdiu”, lagjja Bregu i Diellit”, rruga” Justina Shkupi”, rruga” Rexhep Mala” në Fushë Kosovë dhe rruga” Bulqiza” në fshatin Miradi.👏💁‍♂️