Sanimi i defekteve në rrjetin e ujësjellësit dhe rehabilitimi i gropave
Prishtinë, 11 maj – Edhe sot, si çdo ditë tjetër ekipet e mirëmbajtjes së rrjetit të ujësjellësit do të merren me sanimin e defekteve dhe rehabilitimin e gropave.
Sot intervenohet në: rruga” Haxhi Zeka”, rruga” Butrinti”, rruga” Hamdi Dragusha”, lagjja Kolovica, fshati Prugovc lagjja e 4-të, rruga” Njomëza Lipaj”, rruga” Nënë Tereza” në Fushë Kosovë dhe shkolla ” Ismajl Qemajli”.