Paguaj online faturën e ujit!
Ti don me pagu faturën e ujit📄, por nuk të premton koha⌚️ sado që vrapon për t’i mbërri të gjitha planet ditore.
Paguaj online📲 faturën e ujit, pa provizion dhe borxhi largohet automatikisht, kështu kurseni kohën tuaj dhe bëhesh i/e rregullt në pagesa.
Tash është shumë lehtë. 👍
➡️Paguaje faturën online
➡️Menaxho disa prona
➡️Informohu për konsumin e ujit të pijës