Niveli i ujit në liqenet akumuluese Batllava e Badoci
Prishtinë, 11 maj – Ju njoftojmë me gjendjen e liqeneve akumuluese sipërfaqësore Batllava dhe Badoci.
Batllava sot është 634.51 m mbi nivelin e detit dhe vetëm edhe 49 cm që të arrihet niveli maksimal i kapërderdhjes, derisa liqenin e Badocit e kemi më ulët 643 m mbi nivelin e detit ose -6.85 m nën nivelin maksimal të kapërderdhjes.
Shpenzoni racionalisht ujin e pijshëm!