Bashkatdhetarët tanë në diasporë përdorin web-in e eKrup
Kudo që jeni në botë 🌏 mund të merrni shërbime online falas përmes web-it, në të cilin mund të paguani faturat e ujit, të merrni informata për shpenzimet tuaja në baza mujore dhe vjetore.
Për diasporën jashtë Kosovës, ju duhet të posedoni letërnjoftim të Kosovës për të hapur llogarinë, ndërsa pagesat mund të bëhen me të gjitha bankat vendore dhe ndërkombëtare, Visa dhe Mastercard, pa provizion.
Së shpejti edhe ne Android dhe ne IOS !