Intervenimet në rrjetin e ujësjellësit

Prishtinë, 20 prill – Sot, ekipet e mirëmbajtjes së rrjetit të ujësjellësit do të intervenojnë në këto zona: rruga ” Jan Kukuzeli “, rruga ” Sali Mani” rruga e ” Shkupit”, fshati Makovc, Llukar, Vranidoll, Prugovc, Bardhosh dhe Sllatinë.